TILTAG vi brænder for -

sammen med vores kunder

Naturen som ramme for fællesskaber -

NATUR (FÆLLES) SKABER

NATUR I BYEN - nej vel?

MEN, vi forsøger med naturunderstøttende tiltag i byen at skabe fokus på de store udfordringer med tab af arter i Danmark

-Skabe kendskab til biodiversitetskrisen, der hvor du bor

-Skabe lokale ildsjæle, men dem du ikke kender

-Aktivere børns nysgerrighed om natur, fordi de vil

-Borger og Bruger inddragelse, fordi de skal

SKOVREJSNING - hvorfor? det er den lysåbne natur der er truet?

Korrekt, men arealerne pålægges fredskov og bliver på lang sigt en stor gave til at nedbringe tabet af arter. (NÅR SKOVLOVEN ÆNDRES)

-Følg pengene, stor mængde midler løber i retning af skovrejsning, fordi det giver mening

-Skov er publikum robust attraktiv natur, fordi den kommer igen

-Typisk sammenprojekteres skov med nye lysåbne arealer og nye våde område, som der er brug for

SPOR I NATUREN - En vigtig fortælling

Mængden af mennesker i naturen vil stige men det er ikke kun dårligt.

Spor er en ledelinie som en dyreveksel. Spor kan bruges som fortælling, om det er måde at guide mennesker væk fra følsomme områder eller for at tiltrække dem til en oplevelse.

-En vandring på sporet på arbejdspladsens udearealer

-En vandring gennem livet, for dig selv

-En vanding med familien, for dem

-En vandring som vores forfædre, for at forstå


BEKÆMPELSE AF INVASIVE PLANTEARTER.

Forgående screening til ethvert anlægsprojekt.
Har du fået et påbud fra kommunen?

Hvad er status på din ejendom og jord? Har du invasive planter?

-En super god investering, det billiger i dag end i morgen

-Holde rent ikke gøre rent, det siger din mor

-Invasive arter er den 5. største trussel for biodiversiteten, det behøver ingen forklaring