Prøv en

landskabsentreprenør

“Vi lykkes med at skaber naturnære projekter som er gode permanente levesteder med god biodiversitet, samt sikre at vi mennesker opbygger viden til opretholde god natur”.. 

“Vi skaber fællesskaber med Naturen Som Ramme med kunders medarbejdere, naboer og lokale interesser”..

Citater: Theis Dahm 

Beplantning med fokus på bla. grundvand og levesteder for insekter

Beplantning og pleje af disse er en hjørnesten i vores design og tankegang, vi udfører projektering med lokal natur som inspiration samt en screening af invasive plante arter. Planterne får den bedste start. Vi planter både solitære træer og hele skovrejsninger. Kan man plante i et naturnært design? Ja vi kan.

Naturprojekter;
tryk på reset-knappen

Naturbyg.dk laver naturgenopretning af både "våde" og "tørre" naturtyper. Vi udfører forbedring af naturområder og sikring af levesteder for dyr og planter. Vi kan prale af at være førende inden for faunapassager og ledelinjer. Mennesket har lavet indgreb overalt i naturen, hvordan kommer vi tilbage til den varierede natur, hvor der indfinder sig flere og flere arter? Spørg os!

Bekæmpelse af invasive arter - en god investering

Mange invasive plantearter skaber store problemer for vores hjemmehørende danske natur. Naturbyg hjælper med at bekæmpe samt at registrere udbredelsen. Det store fokus skal ligge på rettidig omhu og aktion.

Klima forandring

Naturbyg er altid klar til et møde om problemstillinger lokalt med klima forandringer. Vores ideer er alternative og tilgangen er ikke fordyrende løsninger. Der skal arbejdes med naturen.

En lidt vildere vision

Naturbyg vil øge naturindholdet i forbindelse med pleje og anlæg af skove, parker og grønne områder til gavn for mennesker, miljø og økonomi. Naturbyg.dk vil opnå dette gennem en øget diversitet i vores arbejdsmetoder, en kombination af forskningsbaseret viden og praktisk erfaring fra udførende medarbejdere. Samt en helhedsorienteret dialog omkring formålet med de opgaver, vi varetager for vores kunder. Herudover vil vi kommunikere indsatsen og udbyttet for at skabe øget naturforståelse og dermed ejerskab og lyst til at passe på naturen. Forudsætningen er at være en attraktiv og rummelig arbejdsplads for medarbejdere, samt en ambitiøs, lyttende og fleksibel samarbejdspartner for vores kunder.

om natur-byg

Vores lidt vildere medarbejdere..

Tag Action

Vores lidt vildere tilgang giver uventet resultater..