Prøv en

landskabsentreprenør

I denne video hører vi Biolog Steffen Larni fortælle hvordan vi laver et tilgroet, tidligere depot tilhørende vejdirektoratet, om til lækker natur hvor der bliver taget hensyn til stedets biodiversitet og den biotop som er opstået

“Vi skaber naturnære projekter som er gode biotoper for den brede biodiversitet og vi mennesker trives når vi færdes og ser på en sund natur”  

Citat: Direktør, Naturbyg DK, Thomas Møller

Beplantning med fokus på bla. grundvand og insekter

Beplantning og pleje af disse er en hjørnesten i vores drift og tankegang, vi udfører klargøring af jorden og knusning af arealer, så invasive arter ikke får et forspring. Planterne får den bedste start. Vi planter både solitære træer og hele skovrejsninger. Kan man plante i et naturnært design? Ja vi kan!

Naturprojekter;
tryk på reset-knappen

Natur-byg.dk laver naturgenopretning af både "våde" og "tørre" naturtyper. Vi udfører forbedring af naturområder og sikring af levesteder for dyr og planter. Mennesket har lavet indgreb overalt i naturen, hvordan kommer vi tilbage til den varierede natur, hvor der indfinder sig flere og flere arter? Spørg os!

Bekæmpelse af invasive arter - en god investering

Mange invasive arter skaber store problemer for vores hjemmehørende danske natur. Naturbyg.dk hjælper med at bekæmpe samt at registrere udbredelsen. Det store fokus skal ligge på rettidig omhu.

Klima forandring

Naturbyg.dk er altid klar til et møde om problemstillinger lokalt med klima forandringer. Vores ideer er alternative og tilgangen er ikke fordyrende løsninger.

En lidt vildere vision

Naturbyg vil øge naturindholdet i forbindelse med pleje og anlæg af skove, parker og grønne områder til gavn for mennesker, miljø og økonomi. Naturbyg.dk vil opnå dette gennem en øget diversitet i vores arbejdsmetoder, en kombination af forskningsbaseret viden og praktisk erfaring fra udførende medarbejdere. Samt en helhedsorienteret dialog omkring formålet med de opgaver, vi varetager for vores kunder. Herudover vil vi kommunikere indsatsen og udbyttet for at skabe øget naturforståelse og dermed ejerskab og lyst til at passe på naturen. Forudsætningen er at være en attraktiv og rummelig arbejdsplads for medarbejdere, samt en ambitiøs, lyttende og fleksibel samarbejdspartner for vores kunder.

om natur-byg

Vores lidt vildere medarejdere er dedikerede til at skabe flot og lækker natur..

Tag Action