projekter

Herunder vil vi løbende opdatere vores

projekter vi har lavet

Gellerupparken i Aarhus

- Projekt natur i byrummet

  • Lokation : Gellerupparken, Aarhus
  • Type : Niveauopbygning og beplantning
  • Størrelse : 60.875 kvm
sd

Paddehul ved Bagsværd sø

- Projekt natur i byrummet

  • Lokation : Aldershvile Slotspark, Gladsaxe kommune
  • Type : Naturforskønnelse
  • Størrelse : 200 kvm

Opsætning af Natugle redekasse

- Projekt naturpleje

  • Lokation : Privat ejendom i nærheden af Brædstrup
  • Type : Naturforbedring for beskyttede arter
  • Størrelse : 15 meter