Vi er LANDSKABSENTREPRENØR og traditionel ANLÆGSGARTNER

Vi vil øge natur-forståelsen samt udbredelsen af naturarealer
Gartner- og Erhvervsservice

Gartner- og Erhvervsservice

Naturbyg.dk leverer landsdækkende grønpleje og vedligeholdelse. Om det er prisen, der er i fokus, eller et særligt højt fagligt gartnerisk niveau, så er vi med. Vores særligt unikke løsninger til naturgræspleje og hækklipning skaber stor værdi for vores kunder.

Beplantning

Beplantning

Naturbyg.dk elsker beplantninger, vi udfører klargøring af jorden og knusning af arealer, så planterne får den bedste start. Vi planter både solitære træer og hele skovrejsninger.

Naturprojekter

Naturprojekter

Naturbyg.dk etablerer naturejendomme og opgraver søer og vandløb. Vi udfører forbedring af naturområder og sikring af levesteder for dyr og planter.

Jord- og anlægsprojekter

Jord- og anlægsprojekter

Naturbyg.dk udfører bundopbygning til belægninger, kantsten m.m. og leverer granit- og betonmaterialer til det samlede projekt. Vi udfører grubning af komprimeret jord, og vi har en stor maskinpark til bl.a. flytning af jord, sand og fyld.

Snerydning og glatføre- bekæmpelse

Snerydning og glatføre- bekæmpelse

Naturbyg.dk sikrer effektiv rydning af veje og pladser for sne. Vi salter og gruser, så dine medarbejdere og kunder trygt kan færdes på dine udearealer, fra tidlig morgen til sen aften.

Vision

Vision

Naturbyg.dk vil øge naturindholdet i forbindelse med pleje og anlæg af skove, parker og grønne områder til gavn for mennesker, miljø og økonomi. Naturbyg.dk vil opnå dette gennem en øget diversitet i vores arbejdsmetoder, en kombination af forskningsbaseret viden og praktisk erfaring fra udførende medarbejdere. Samt en helhedsorienteret dialog omkring formålet med de opgaver, vi varetager for vores kunder. Herudover vil vi kommunikere indsatsen og udbyttet for at skabe øget naturforståelse og dermed ejerskab og lyst til at passe på naturen. Forudsætningen er at være en attraktiv og rummelig arbejdsplads for medarbejdere, samt en ambitiøs, lyttende og fleksibel samarbejdspartner for vores kunder.

Salgs teamet

Thomas Møller
Thomas Møller
Direktør
Jacob Wiinblad
Jacob Wiinblad
Afdelings chef

Udtalelser